لیست اسم های عبری

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه عبری را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهش مندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس

 • اسامی دختران
آ
اسم تلفظ ریشه معنی
آرسینه arsine عبری زن مبارز
آنا ana عبری دوست داشتنی ظریف خوش اندام،برانگیزاننده لطف و محبت

 

 

ا

اسم تلفظ ریشه معنی
ابریشم abrisham عبری حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند ، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید
اریحا   عبری مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است
انوشکا   عبری زیبا ، خوش اندام ، جذاب ، این اسم در هندوستان نیز رایج است
ایسیه   عبری آسیه
ایلانا   عبری دختر سرزنده ، نام نوعی درخت است

 

ب

اسم تلفظ ریشه معنی
بستابه bastabe عبری دختر، سوگند؛ نام همسر داوود(ع) و مادر سلیمان(ع)
بسمه basme عبری نام دختر اسماعیل (ع)
بنیا   عبری تو فرزند منی

 

ت

اسم تلفظ ریشه معنی
تابیتا tabita عبری آهو

 

 

ح

اسم تلفظ ریشه معنی
حوا hava عبری حیات ، نام همسر آدم(ع)

 

د

اسم تلفظ ریشه معنی
دلیله dalile عبری معشوقه ، نام زنی که سبب گرفتار شدن شمشون شد
دینا dina عبری دینه
دینه dine عبری انتقام یافته ، نام دختر یعقوب(ع) و خواهر یوسف(ع)

 

 

ر

اسم تلفظ ریشه معنی
راحیل rahil عبری پاک وبی گناه، معصوم

 

س

اسم تلفظ ریشه معنی
سارا Sārā عبری شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
ساره Sāre عبری  
سالومه salume عبری
صلح و آرامش،صفا و دوستی ، نام خواهر مریم عذرا و خاله حضرت عیسی(ع) همچنین نام ملکه یهود و دختر هرود فلیپ

 

 

ص

اسم تلفظ ریشه معنی
صفورا  Safoorā عبری
مصرف کننده اندوخته ها-خالی کننده ظروف- نام همسر حضرت موسی و دختر حضرات شعیب

 

ل

اسم تلفظ ریشه معنی
لئا   عبری
به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد
لعیا La`yā عبری  
لیا   عبری
خجسته، نام همسر یعقوب(ع)
لیزا liza عبری
بنده خالص خداوند

 

م

اسم تلفظ ریشه معنی
مارلین marlin عبری
برج، پناهگاه
ماری mari عبری
فرانسه از عبری، مریم
ماریا mariya عبری
ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشکانی
ماریان mariyan عبری
انگلیسی از عبری، مریم
مرسانا mersana عبری
هدیه خداوند

 

ن

اسم تلفظ ریشه معنی

نگینا

negina عبری
موسیقی، آواز
نینا nina عبری
زیبایی، خوش اندامی و ظرافت

 

ه

اسم تلفظ ریشه معنی
هاجر Hājar عبری
معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر اسماعیل و همسر ابراهیم(ع)
هارا hara عبری کوهستان
هدسه   عبری
همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است
هلیون   عبری
هلیوس ، خورشید
هورام Hoorām عبری
مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس

 

ی

اسم تلفظ ریشه معنی
یارین Yārin عبری خوشحالی
یافا   عبری
این اسم دخترانه ایرانی تا کنون ۵۸۲ بار مشاهده شده است
یامین Yāmin عبری
نام همسر یعقوب(ع)
یرحا   عبری
نام مادر موسی(ع)
یوکابد   عبری
خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع)
یونس Yoones عبری
کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره ای در قرآن کریم،جیژ

 

 

 

 • اسامی پسران
آ
اسم تلفظ ریشه معنی
آبرام abram عبری ابراهیم – پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم
آبراهام abraham عبری ابراهیم – پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام
آچیم achim عبری نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم بود به معنای خداوند استقرار خواهد یافت
آرسن arsan عبری مرد مبارز
آزران azran عبری منسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم و همچنین نام نژادی از اسب است که پاهایش سیاه و دستانش به رنگی دیگر است
آشر asher عبری شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع)
آرمیا   عبری
ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل ، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع). احتمالا آرمیا در فارسی به معنای آرامش دادن و آرام شدن هم آمده است.
آزر Āzar عبری
نام پدر ابراهیم خلیل (ع) – اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است
آلیا alia عبری الیاس
آمین amin عبری
قبول کن،بپذیر،چنین باشد

 

 

ا

اسم تلفظ ریشه معنی
ابراهیم Eb-rāhim عبری
پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
ارمیا Ermiyā عبری
بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
اسحاق Es-hāgh عبری
خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
اسرافیل Esrāfil عبری
درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأمور دمیدن صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیز
اسماعیل Esmā-`il عبری
آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
اشیر   عبری
خوشحال، نام پسر یعقوب(ع)
الیا   عبری
الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
الیاس Elyās عبری
خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
اوریا Ooriyā عبری
شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که از فرماندهان سپاه بود
ایشا   عبری
نام پدر داوود(ع)
ایلیاس   عبری الیاس
ایوب Ai-yoob عبری
آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که خداوند او را به بلاهای فراوان دجار کرد و سپس او را عافیت بخشید و به همین دلیل به صبر وشکیبایی شهرت دارد

 

 

ب

اسم تلفظ ریشه معنی
بحیرا   عبری
نام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، در حوالی شام با پیامبر مصادف شد و علائم نبوت را در پیشانی پیامبر دید و بشارت داد که در آینده به پیامبری مبعوث خواهد شد
براهام   عبری ابراهیم
براهیم   عبری  
بنجامین Benjāmin عبری
بنیامین ، فرزند پسر دست راست ، نام فرزند حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف
بنیامین Ben-yāmin عبری
نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راست

 

 

ت

اسم تلفظ ریشه معنی
تارح   عبری
نام پدر ابراهیم(ع)
تارخ Tārokh عبری
نام پدر ابراهیم(ع)
جبرئیل   عبری
جبریل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست
جبریل   عبری
جبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست

 

 

ح

اسم تلفظ ریشه معنی
حادید   عبری
تند و تیز، نام روستایی بوده است
حام   عبری
حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع)
حانان   عبری
رحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود
حانون   عبری
صاحب نعمت
حسن یوسف   عبری
حسن(خوبی) + یوسف(عبری) گیاهی همیشه سبز از خانواده نعناع که برگهای آن به رنگهای مخلوط قرمز، سفید، سبز، زرد، و قهوه ای است

 

 

د

اسم تلفظ ریشه معنی
داتان   عبری
مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود
دان Dān عبری
قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع)
دانیال Dāniyāl عبری
خدا حاکم من است‌، نام یکی از چهار پیامبر مذکور در عهد عتیق
داوود Dāvood عبری
محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب صدای خوب و نواختن بربط شهرت دارد
داوید   عبری  

 

 

ر

اسم تلفظ ریشه معنی
رایا raya عبری
آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسرائیل
رشا rasha عبری آهوبره

 

 

س

اسم تلفظ ریشه معنی
سرافیل   عبری
مخفف اسرافیل
سلیمان Soleiymān عبری
پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش قرار داد
سموئیل   عبری
مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
سینا Sinā عبری
صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی(ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی

 

 

ش

اسم تلفظ ریشه معنی
شینا   عبری
جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
شداد   عبری
نام فرزند عاد(ع)
شعیب   عبری
توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن
شلیخا   عبری
سریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع)
شمعون   عبری
شنونده ، نام یکی از برادران یوسف(ع)
شیث   عبری
نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت

 

 

ص

اسم تلفظ ریشه معنی
صیقا sedigha عبری
نام آخرین تن از سلسله یهود

 

 

ط

اسم تلفظ ریشه معنی
طالوت taloot عبری
معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل

 

 

ع

اسم تلفظ ریشه معنی
عاد   عبری
نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد
عاموس amoos عبری
یار، نام شبانی که به نبوت رسید
عدن   عبری
بهشت زمینی
عزرا ozra عبری
نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
عیسی   عبری
معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت

 

 

غ

اسم تلفظ ریشه معنی
غاثر   عبری
معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع)

 

 

ف

اسم تلفظ ریشه معنی
فاران   عبری
معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند
فرام   عبری
معرب از عبری، تندرو
فراییم   عبری
معرب از عبری نام پسر یوسف (ع)

 

 

ق

اسم تلفظ ریشه معنی
قابیل   عبری
معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر هابیل
قارون   عبری
معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)

 

 

ک

اسم تلفظ ریشه معنی
کاد   عبری
نام پسر یعقوب(ع)

 

 

ل

اسم تلفظ ریشه معنی
لابان   عبری
عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)

 

 

م

اسم تلفظ ریشه معنی
ماناسه   عبری
صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع)
متی   عبری
نام پدر یونس(ع)
مسیح Masih عبری
منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع)
ملکان Mālekān عبری
نام پدر خضر(ع)
موسی Moosā عبری
از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمران پیامبر بنی اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد
میخائیل   عبری
معرب از عبری، میکائیل
میکائیل Mikā'il عبری
معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ – یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف است روزی زمینیان را می رساند

 

 

ن

اسم تلفظ ریشه معنی
نوح Nooh عبری
معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود را از طوفان نجات داد، نام سوره ای در قرآن کریم

 

 

ه

اسم
تلفظ ریشه معنی
هابیل habil عبری
معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع)
هادان hadan عبری
معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع)
هاران haran عبری
معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع)
هارون Hāroon عبری
معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع)
هلیوس   عبری
هلیون ، خورشید
هورام Hoorām عبری
مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس

 

 

ی

اسم
تلفظ ریشه معنی
یحیی Yāh-yā عبری
تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
یرمیا   عبری
ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
یعقوب Ya`ghoob عبری
آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف(ع)،پیامبری که به آزمایشهای سخت مبتلا شد. و صبر او معروف است
یوحنا   عبری
انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام یکی از حواریون مسیح(س)
یورام   عبری
خداوند بر من است
یوزارسیف   عبری یوسف
یوسف Yoosof عبری
خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع)
یوشع   عبری
خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت موسی
یونا   عبری
یونس،کبوتر
یونس Yoones عبری کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره ای در قرآن کریم،جیژ
یهودا yahoda عبری
حمد،نام پسر یعقوب(ع)

 

درباره ی محمدرضا

۵۵ دیدگاه

 1. سلام لطفا یک نام پسر که با نام مازیار هم بیاد پیشنهاد دهید. ما خودمان آریا را انتخاب کردیم ولی صد در صدی نیست. (طوری که اسمش را بریده نگند مثلا کامیار را میکند کامی)

 2. سلام. اسم های جالبی بود ولی اسم من هم یک نوع اسم عبری است و اینجا ذکر نشده.

 3. سلام لطفا یک نام پسر و یک نام دختر ک با نام یرحا بیاد پیشنهاد بدید. (طوری ک اسمشو بریده نگن)

 4. اِرمیا اسم دختره یا پسر؟؟

  القاب حضرت فاطمه رو میخوام در کتب تورات و انجیل میشه لشطفا بذارید برام؟

  • اِرمیا اسم پسره

   و

   تورات و انجیل موجود تورات و انجیل واقعی نیست و تحریفات زیادی در آنها صورت گرفته است چیزهای زیادی از آن کم شده و مطالبی به آنها اضافه گردیده اند.فقط  در گذشته در تورات نام مبارک حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ «هلیون» بوده است.

    

   • انجیل تحریف نشده و از اولش توسط چهار فرد به نام لوقا، متی، مرقس و یوحنا نوشته شده اون هم چندین سال بعد از عیسی بنابراین کتاب هایی که نویسنده انسانی داره نمی تونه تحریف شده باشه چون از اولش خاطرات حواریون بوده نه چیزی که وحس باشه.

   • محمد رضای عزیز لطفاً از روی عدم آگاهی نظر ندهید! تورات و انچیل براساس مدارک غیر قابل انکار به هیچ عنوان تحریف نشده و این شایعات گاهی به عمد و صرفاً توسط سودجویان بیان میشود! البته بسیاری هم بدون مطالعه بیانات دیگران را منعکس میکنند.

  • سلام … از زمین به آسمون می باره ؟ انجیل و تورات قبل از خانم فاطمه زهرا نازل شدن ، گیرم نشانی از ایشون درزبان عبری بوده… باید ارزش اسلامی رو حفظ کرد نه مسیحیت و یهودیت !!!!! اسلام محمدی نه اسلام امریکایی

  • به عنوان یک کشیش مسیحی هیچ نام یا لقبی برای ایشان در کتاب مقدس وجود ندارد

 5. انتخاب اسم باریشه عبری . مشکلی نداره؟ از نظر شرعی یا اخلاقی؟
  من میخوام اسم دخترمو بزارم مرسانا

 6. سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم اسم های با ریشه عبری مشکلی نداره از لحاظ شرعی چون اسم دخترما میخوام بذارم مرسانا آخه عبری زبان یهودیاس

  • درود از ثبت احوال بپرسید که قبول میکنن یا نه در غیر این صورت یهودی هم نام یکی از ادیانه که توی جهان پیروانش بد در رفتن

  • نخیر، چه مشکلی..

   ما اینهمه اسم عبری داریم، از یعقوب، یوسف، داود، سلیمان، یحیی، ابراهیم، یونس، موسی و.. این هم یکی مثل بقیه

   شرع دیگه به اسم چیکار داره؟!!!!

  • میگه مشکل نداره???.

   ما با این ادما شدیم ایرانو ایرانی.

   چرا اشکال داره,اسم عبری بزاری نجس میشه بچه هی باید غسل کنی اگر بهش دست بزنی

  • سلام. اسم دختر منم مرسانا هست و پنج سالشه. مشکلی هم برای ثبت اسمش نداشتیم

 7. سلام اسامی قشنگی بود ولی اسم من هم  یک اسم دخترانه عبری به معنای سرمه چشم آهو است…سوده به معنای سرمه چشم آهو

 8. سلام.
  ببخشید من میخوام یه ایراد ازتون بگیرم.
  اسم مریم یه اسم عبریه.. چرا نزاشتین اینجا؟!!! در حالیکه ریشه اسم ماریا.. ماریان و ماری رو نوشتین مریم.. وعبری.. اما ننوشتین که خود مریم هم اسمش عبریه.. پس اصلاح کنین خواهشا..اسم مریم رو تو بین اسمای عبری اضافه کنین..

 9. سلام. لطفا میخواست تمام معانی که از کلمه ایلام(عیلام باستان منظورم هست) به زبان عبری بدست میاد رو بدونم . عیلام به عبری چه معانی میدهد

 10. لطفا جواب سوال منو ب ایمیلم بفرستید. معنای عبری عیلام 

 11. سلام ممنون از اسامی زیبایی که گذاشتید مقدار زیادی ناقص به نظر میرسه اسم پسر من شنتیا ست که عبری هستش و شعیا هم عبری هست البته من دوست دارم پسر دومم رو ارمیا نامگذاری کنم فقط خیلی دوست دارم مطمئن بشم که از القاب علی(ع)بوده یا خیر با سپاس 

  • درود ..خیر این اسم در هیچ یک از لغت نامه ها و فرهنگ نامه فارسی و دانشنامه ها لقب حضرت علی نبوده بلکه نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل بوده.با سپاس

  • نام ارمیا هیچ ارتباتی با نام علی ندارد. ارمیا نام یکی از انبیاء قوم یهود است که در عهد عتیق آمده.

 12. زهرا یا زارا هم عبریه. به معنای پرنسس یا زیباست.

 13. خادم الحسین

  سلام قولا من رب رحیم

  پاسخ چند پرسش برای دوستان محترم:

  ءیل در زبان عبری معنای خداوند است و به صورترکیبب زیاد در اسامی عبری استفاده میشود. مانند اصرافیل میکاءیل و…

  یا مثلا بیت ءیل یعنی خانه خدا. اسراءیل یعنی بندگان خدا که البته لقب حضرت یعقوب نیز هست. لذا بجای مرگ بر اسراءیل مرگ بر صهیونیسم بگید که خدای ناکرده هتک حرمت نبی خدا نباشد.

  ایلیا از ریشه ءیل است یعنی شبیه خدا یا شاید خانه خدا. که در کتاب مقدس نام مولا علی ع ایلیا است. نام پیامبرص فاراقلیط یا پاراقلیط. نام حضرت زهرا س طیطه. نام امام حسن و حسین ع شبر و بشیر.

  مسیح از ریشه سیاحت است و سیر و سفر. لقب حضرت عیسی ع است چون داءم برای تبلیغ دین خدا در سیاحت و سفر بود. بدخی هم میگویند مسیح یعنی مسح شده توسط خدا.

  خود عیسی یا به عبری یشوع یعنی نجات دهنده. یوشع هم از همین ریشه است یعنی یهوه شع. یعنی خدا نجات میدهد.

  و مطالب دیگر.

   

  یاعلی مدد

  • سلام ببخشید من اسم عبری امام حسین ع را به غیر از بشیر ، ایرییل هم دیدم،اگر تافظ درستش رو میدونید ممنون میشم بهم بگین

 14. خادم الحسین

  دوستان همانطور که مسوول سابت گفتند این متون ایراداتی دارد. هم در معنا هم گاهی انتساب نسبتها به افراد.

  مثلا ما میدانیم حضرت مریم س و فرزندش معجزه خداوند بودند و ایشان همسری نداشته ولی یهود معتقد است العیاذبالله مریم مقدس با یوسف نجار زنا نموده و مسیح متولد شده. و او را همسر یوسف نجار میدانند. البته این تهمت را به حضرت زکریا کفیل مریم س هم زدند و در آخر ایشان به طرز وحشیانه ای در تنه ی درختی با اره تکه تکه شد توسط یهود.

  این خطا در متن بالا در اسم آچیم دیده میشود که یوسف نجار را همسر مریم مقدس میداند و از عقاید یهود است.

  خود اسم مریم یعنی خدمتگذار خدا. خادم معبد. کسیکخه وقف خدمت خدا شده. راهبه.

  • درود سپاس از شما .بله اگر دوستان گاها جایی دیدن که اشتباهی رخ داده اطلاع دهید تا رفع شود

 15. رادا باریانی

  سلام وقتتون بخیر ممنون از سایت خوبتون

  من می خواستم بدونم حضرت ابولفضل نام دیگه ایی ناده در سایر زبان ها اگه اطلاعاتی در این زمینه دارین بزارین ممنون میشم.خیلی دارم دنبالش می گردم

   

  • درود خیر تا جایی که بنده تحقیق کردم حضرت ابوالفضل نام دیگه ایی ندارن در سایر زبان ها.موفق باشید

 16. سلام ممنون
  قشنگ هست . دوستان به نظر شما اسم مرسانا چطور هست؟

 17. لطفا میشه منو برای اسم ایرییل با ریشه عبری راهنمایی کنید

  سپاس

 18. سلام اسم وانیا که یعنی هدیه باشکوه خدا رو نزاشتین وانیا یه اسم عبری ایرانی عربیه

 19. سلام.ناسیم یعنی چی؟

 20. اسم زنان عبری عالی بود حتما روزی به اسرائیل میروم و زبان عبری رو یاد میگیرم چون احساس کردم ریشه پاکی در زبان عبری و اسامی اون هاست

 21. میگه مشکل نداره???.

  ما با این ادما شدیم ایرانو ایرانی.

  چرا اشکال داره,اسم عبری بزاری نجس میشه بچه هی باید غسل کنی اگر بهش دست بزنی

  • واااااااااای خدایااا این چرندیاتو از کجا اوردید مثلاً کسی که اسمش ابراهیمه نجسه؟یا یوسف و مریم ؟؟ لطفا بدون فکر حرفی نزنید

  • خففه شو
   نکنه غلامرضا خوبه یا عبدالرسول
   احمق مشرک

   • ارام ارامتر چه خبره ؟ ما نمیتونیم به سلایق هم احترام بذاریم؟ واقعا ما ۲۵۰۰ سال پیش فرهنگ داشتیم الان هیچی نداریم
    پ ن پ قابیل خوبه شما عبد الرسول نذار اسم بچتو ، قابیل یا ابلیس بذار خیلیم خاص و آسه 😐

 22. شالوم. جالبه اکثرا به دنبال اسامی اسلامی در عبری هستند. به نظر من اسامی اسلامی بد لهن و بد صدا هستند. امیدوارم به کسی بر نخوره. این نظر شخصیه من هست.

 23. اسمای عبری خیلی اسمای زیبایی هستن
  ملت شست و شو مغزی ایران اسم ابراهیم و مریم نجس نیست اما به مرسانا یا ارمیا که میرسه نجس میشه؟؟!!
  اسکولین بخداشما ..وقتی انقد شعور و فرهنگ ندارین نظر ندین خفه شید پس

 24. چرا باید توهین باشه انقدر، به قول علامه حسن زاده عزیز چرا من و تو هرزگو باشیم دلیلی واسه توهین وجود نداره هر کسی بر اساس هر مکتب و علایقی که داره اسم بزاره

 25. سلام. لطفا راهنمایی کنید. دنبال یه اسم دختر عبری هستم که به مرسانا بیاد.

  • درود اسمای عبری کمی هست که توی ثبت احوال مورد تایید قرار بگیرن..پیشنهاد ما به شما اینه که از اسم های پارسی استفاده کنید که به اسم دخترتون بیاد

پاسخ دادن به محمدرضا لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.