محمدرضا

طالع بینی شخصی متولدین تیر، نماد: سرطان

متولدین تیر، نماد: سرطان ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ تیر ماه‌ عاطفی‌، احساساتی‌، با محبت‌ و مهربان‌ درون‌ بین‌ و خلاق‌ هوشیار و محتاط محافظه‌کار و دلسوز جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ تیرماه‌: دمدمی‌، بی‌ثبات‌، بدخلق‌ و عبوس‌ زود رنج‌، حساس‌ و نازک‌ نارنجی‌ وابسته‌ و حالت‌ چسبندگی‌ داشتن‌

توضیحات بیشتر »

طالع بینی شخصی متولدین خرداد، نماد: جوزا

متولدین خرداد، نماد: جوزا ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ خرداد ماه‌: انعطاف‌پذیر و همه‌ فن‌ حریف‌ خوش‌ مشرب‌، خوش‌ صحبت‌، بذله‌گو شاداب‌، با طراوت‌، پرتحرک‌، سرزنده‌ و خلاق‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ خرداد ماه‌: عصبی‌ و نگران‌ ظاهربین‌، بی‌ثابت‌ و دمدمی‌ ناقلا، کنجکاو و فضول‌

توضیحات بیشتر »

طالع بینی شخصی متولدین اردیبهشت، نماد: ثور

متولدین اردیبهشت، نماد: ثور ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌: صبور، با پشتکار و قابل‌ اعتماد مهربان‌، دلسوز و با محبت‌ با استقامت‌، مصمم‌ و قاطع‌ آرام‌، خونسرد و اطمینان‌ بخش‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌: حسود و انحصار طلب‌ غضب‌ آلود، انعطاف‌ناپذیر و یک‌ دنده‌ لذت‌ جو، خودخواه‌ و آزمند

توضیحات بیشتر »

طالع بینی شخصی متولدین فروردین، نماد: حمل

متولدین فروردین، نماد: حمل ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ فروردین‌ ماه‌: ماجرا جو و پرجنب‌ و جوش‌ پیشگام‌ و متهور پر شور و شوق‌ و اطمینان‌ بخش‌ پویا و حاضر جواب‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ فروردین‌ ماه‌: خودخواه‌ و جوشی‌ (عصبی‌) شتاب‌ زده‌، تابع‌ امیالی‌ آنی‌ و کم‌ صبر و طاقت‌ بی‌احتیاط، بی‌باک‌ و نترس‌

توضیحات بیشتر »