اسم

انتخاب اسم برای فرزندانمان-اندکی تحقیق بعد انتخاب اسم

نام یا اسم، واژه ای است برای هویت‌بخشی هر انسان که معمولاً برای افراد مرد و زن متفاوت می باشد. نام را معمولاً چند روز پس از زاده شدن آدمی برمی‌گزینند و هنگام گرفتن شناسنامه فرد، آن را ثبت می‌نمایند.حضرت محمد درباره انتخاب اسم فرمودند:اولین هدیه وعطای هریک از شما به فرزندتان , نام نیکو و اسم خوب و زبیایی است که به او اختصاص می دهید. اما انتخاب اسم چیزی است که بعضا بسیاری از خانواده ها با نظر دیگران انتخاب میکنند بدون توجه به آینده فرزندانشان که آیا فرزندشان با این اسم مشکلی ندارد و یا حداقل خودشان …

توضیحات بیشتر »