خانه / طالع بینی (صفحه 20)

طالع بینی

طالع بینی عناصر

بسیاری از فلسفه ها بر این باورند که اساس اصلی هر چیزی را چهار عنصر آب،خاک،آتش و هوا تشکیل می دهد.یونانیان باستان آنها را عنصرهای سازنده جهان می دانستند.از دیرباز این چهار عنصر نمادی از تعمق و آرامش،حمایت و رویش،حرکت و انرژی و در آخر قدرت و تاثیر شناخته می شدند.جک استار طالع بینی ای را فراهم کرده است که رابطه ماه تولد شما با ماه دیگر را بر اساس این چهار عنصر مشخص می کند.

ادامه نوشته »