لیست اسم های ترکی

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه ترکی را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهش مندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس

 • اسامی دختران
آ
اسم تلفظ ریشه معنی
آتلار atlar ترکی اطلس، حریر – پارچه نرم و لطیف
آلتنای aletnai ترکی زر، طلای ناب
آلما alma ترکی سیب، کنایه از زیبایی
آلیش alish ترکی شعله، شعله گیر
آماندانا amandana ترکی آماندا ، در امان ، در پناه تو
آنا ana ترکی مادر
آنالی anali ترکی برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر
آی سودا ay suda ترکی ماه در آب
آی پارا ay para ترکی ماه پاره، ماه نو
آی تای ay tay ترکی مانند ماه
آیتک ay tak ترکی مانند ماه
آیحان ay han ترکی پاک و آراسته همچون ماه
آیدا ayda ترکی شاد، خوش
آیدان aydan ترکی مانند ماه ، بانوی زیبا رو ، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
آیسل aysel ترکی زیبا و درخشان مانند ماه
آیسو aysu ترکی مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ماه و آب ، زیبارو ، با طراوت و درخشنده
آیلا ayla ترکی هاله دور ماه
آیلار aylar ترکی زیبا رویان – خوبرویان – هاله دور ماه
آیلما aylma ترکی تاب ماه
آیلی ayli ترکی مهتاب
آیلین aylin ترکی هاله، هاله ماه
آینا ayna ترکی آینه ، آبگینه ، شیشه ، دختر زیبارو ، بانوی سپید چهره
آیدینا āydinā ترکی
به معنی روشن و مبارک، (به مجاز) زیبا رو.
آیسان aysan ترکی-فارسی
آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه
آیناز Āynāz ترکی-فارسی
آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
آینام āy-nām ترکی-فارسی
[آی = ماه + نام = (در قدیم) (به مجاز) نشان ، اثر ، صورت ، ظاهر ، مشهور]. روی هم به معنی نشان و اثر ماه ؛ دارای صورت و ظاهر ماه؛(به مجاز) زیبارو.
آینوش āy-nush ترکی-فارسی
ماه جاویدان؛ (به مجاز) نور ماهی که پر فروغ و همیشگی است . زیبایی زوال ناپذیر .
آتاشا ātāshā ترکی-فارسی
آتاش = آداش = همنام ، هم اسم + ا (پسوند نسبت) منسوب به آتاش ؛ (به مجاز) هم نام .
آتاناز Ātā-nāz ترکی-فارسی
دختر نازنین بابا
آریسان arisan ترکی-فارسی
مرکب از آری به معنای آریایی بعلاوه پسوند مشابهت ، دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است. در ترکی هم به معنی پاکدامن آمده است
آلا گل ala gol ترکی-فارسی
آلا( ترکی) + گل (فارسی) ، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که در این اواخر نابود شده
آلما گل alma gol
ترکی-فارسی
آلما ( ترکی) + گل (فارسی) گل سیب،کنایه از زیبایی و تر و تازگی
آناشید ana shid ترکی-فارسی
مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید . دختر زیباروی مادر ، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر، مظهر خورشید
آی پری aypari ترکی-فارسی
آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری
آی سا aysa ترکی-فارسی
آیسا ، آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه
آیتن aytan ترکی-فارسی
آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر
آیدیس āydis ترکی-فارسی
(آی = ماه + دیس (پسوند شباهت)) ، شبیه به ماه ، مانند ماه ، به زیبایی و تابندگی ماه ؛ (به مجاز) زیبا رو .

 

 

ا

اسم تلفظ ریشه معنی
ارتاش artash ترکی مرکب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهی)
ارمغان armaghan ترکی رهاورد، سوغات، هدیه
الما alma ترکی سیب
المینا elmina ترکی سیب سفید
الین elin ترکی (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت) منسوب به ایل؛ (به مجاز) هم نژاد و هم خون
اماندا amanda ترکی آماندا ، در امان ، در پناه تو
ایدا ayda ترکی آیدا – شاد خوشحال
ایلار eilar ترکی مانند ماه ، دختری که مانند ماه زیباست.
الشن elshan ترکی شادی بخش ایل ،مایه شادی طایفه، حاکم ، رهبر ، حکمران یک منطقه
المیرا Elmirā ترکی-فارسی
ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
الناز Elnāz ترکی-فارسی
ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل

 

 

ب

اسم تلفظ ریشه معنی
بیگم beygom ترکی به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنام منسوب به خانواده های سلطنتی و بزرگان
بارلی barli فارسی-ترکی
بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند
بی بی گل bi bi gol ترکی-فارسی
بی بی(ترکی) + گل( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
بی بی ناز bi bi naz ترکی-فارسی
بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده

 

 

پ

اسم تلفظ ریشه معنی
پارلا parla ترکی درخشنده و نورانی
پارلار parlar ترکی درخشان ، منور ، پخش کننده نور
پینار pinar ترکی سرچشمه

 

 

ت

اسم تلفظ ریشه معنی
تارلا tarla ترکی کشتزار
تامیلا tamila ترکی بخشنده
تانسو tansu ترکی تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی
تایماز taimaz ترکی بی نظیر ، بی همتا
ترلان tarlan ترکی پرنده ای از خانواده باز شکاری
تلناز talnaz ترکی موی قشنگ

 

 

چ

اسم تلفظ ریشه معنی
چیچک chi chak ترکی گل

 

 

خ

اسم تلفظ ریشه معنی
خانم,خانوم khanom ترکی خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل
خانم گل khanom gol ترکی فارسی
خانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است

 

 

د

اسم تلفظ ریشه معنی
دادلی dadli ترکی شیرین و نمکین
دایان dayan ترکی سرافرازی
درنا dorna ترکی پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورتهای فلکی
دنیز deniz ترکی دریا
دورسین dorsin ترکی باقی بماند

 

 

ژ

اسم تلفظ ریشه معنی
ژالین zhalin ترکی شعله آتش

 

 

س

اسم تلفظ ریشه معنی
سارالماز saralmaz ترکی ناپژمردنی، بدون خزان
سارای saray ترکی ماه زرد، ماه شب چهارده ، مرکب از ساره (زرد)+ آی (ماه)
ساغر saqar ترکی جام شراب
ساناز sanaz ترکی نوعی گل ، نادر، کمیاب
سانای sanay ترکی مهنام ، بلند آوازه و گرامی ، بی قرار
سانلی sanli ترکی معروف، نامدار
سلدا selda ترکی کوهستان
سلنا selena ترکی سولنا ، خدای ماه ، مجازا ماه
سلینا selina ترکی به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت فارسی ، مانند سیل ، خروشان ، نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد
سودا sevda ترکی عشق، سودا
سوگل sogol ترکی سوگلی
سوگلی sogoli ترکی مورد محبت و علاقه بسیار، محبوب
سولماز solmaz ترکی همیشه شاداب
سونا sona ترکی زیبای آبها
سونای sonay ترکی زیبا روی ، ماه شب چهارده ،قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد
سویل sevil ترکی دوست داشته شده
سوین sevin ترکی عشق ، محبت ، علاقه شدید
سایا saya ترکی-فارسی
در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده است
سایمان sayman ترکی-کردی
سایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی خوان بزرگ،محاسب میباشد.
سولینا solina فرانسه-ترکی
رسمی , مقدس , موقر , محترم ,با احترام,با تشریفات

 

 

ش

اسم تلفظ ریشه معنی
شایلی shayli ترکی بی همتا
شایلین shaylin ترکی بی همتا
شلاله shalale ترکی آبشار
شاران sharan ترکی گردنبند مروارید
شانلی shanli عربی-ترکی
شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسین
شاه صنم shah sanam فارسی
شاه(فارسی) + صنم(عربی) ، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

 

 

ص

اسم تلفظ ریشه معنی
صاباح sabah ترکی ترکی از عربی صبح
صاباح گل sabah gol ترکی-فارسی
صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل

 

 

گ

اسم تلفظ ریشه معنی
گزل gazal ترکی زیبا
گلین golin ترکی عروس
گوهر تاش gohar tash فارسی-ترکی
گوهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای گوهر

 

 

ل

اسم تلفظ ریشه معنی
لاچین lachin ترکی شاهین شکاری

 

 

م

اسم تلفظ ریشه معنی
ماشگانا mashgana ترکی مهربان – ناز – شیرین – از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است.
ماهنی mahani ترکی ترانه
منجوق monjogh ترکی نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس، گل سر، و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود
ماه بی بی mah bi bi فارسی-ترکی
ماه(فارسی) + بی بی(ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است

 

 

ن

اسم تلفظ ریشه معنی
نارمیلا narmila ترکی-فارسی
غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار
نازلار nazlar فارسی-ترکی  
نیک تاش nik tash فارسی-ترکی
نیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتا و مانند نیکان

 

ه

اسم تلفظ ریشه معنی
هورتاش hur tash فارسی-ترکی هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است

 

 

ی

اسم تلفظ ریشه معنی
یارات yarat ترکی  
یاشیل yashil ترکی سبز کبود ، سبز چمنی ، کبود
یامور yamur ترکی باران
یغما yaghma ترکی غارت، تاراج، غنیمت،نام شهری در ترکستان که مردمان زیبا و صاحب جمال دارد
یلدوز yaldoz ترکی اولدوز

 

 

 

 • اسامی پسران
آ
اسم تلفظ ریشه معنی
آتا ata ترکی پدربزرگ
آتا بیگ ata beig ترکی لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان شاهزادگان دربار سلاطین ترک
آتاش atash ترکی آداش، همنام
آتاقلیچ ata ghlich ترکی شمشیر پدری
آتان atan ترکی پرتاب کننده
آتحان athan ترکی کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد
آتسر arser ترکی نام سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی
آتلی atli ترکی سواره ، صاحب اسب ، اسب سوار
آتمش atmesh ترکی عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی
آتیال atyal ترکی یال اسب – از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان
آداش adash ترکی آتاش ، همنام ، هم اسم
آدلی adli ترکی نامور، نامدار
آراز araz ترکی گویش ترکی رودخانه ارس
آراس aras ترکی آراز، رود ارس
آرویج arvij ترکی همیشه سبز- باطراوت – شاداب
آرکا arka ترکی آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی
آلب alb ترکی (سکون لام و ب) دلیر، پهلوان
آنیل anil ترکی معروف، نامدار
آیتاش aytash ترکی همتای ماه،نام شخصی در دوره سامانیان
آیتکین aytakin ترکی ماه
آیدین aydin ترکی شفاف و روشن – درخشنده مانند ماه
آیهان ayhan ترکی آیهان = آیخان (آی + خان) پادشاه ماه
آیکان aykan ترکی آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است. اصیل ، نجیب
آذر اوغلی azar oghli ترکی-فارسی
پسر آذر بایجان
آقاجان agha jan ترکی-فارسی
آقا( ترکی) + جان(فارسی) عنوان محبت آمیز برای پدر یا پدربزرگ
آقا گل agha gol ترکی-فارسی
آقا (ترکی) + گل(فارسی) نام روستایی در نزدیکی اصفهان
آقا میر agha mir ترکی-فارسی
آقا( ترکی) + میر( ازعربی)سلطان بزرگ،امیر والامقام، نام روستایی در نزدیکی بیرجند
آلما گل alma gol ترکی-فارسی
آلما ( ترکی) + گل (فارسی) گل سیب،کنایه از زیبایی و تر و تازگی
آیتونا aytona ترکی-فارسی
در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارسی به معنای حالا ، در حال حاضر و همچنین است

 

 

ا

اسم تلفظ ریشه معنی
ائلمان elman ترکی مانند مردم
ارسلان arsalan ترکی شیر، نام پسر مسعودغزنوی
اتابک atabak ترکی
در ترکی پدربزرگ. مرکب از دو کلمه آتا و بک مخفف بیوک، به معنی بزرگ است. در دربارهای ایران معمول به معنی آموزگار سلطان و گاهی به معنی بزرگ ایل استفاده شده
ارتگین   ترکی
همسر دلاور
اصلان aslan ترکی شیر
امان الله aman allah ترکی آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است
اوین avin ترکی برخیز، به ضم ی
ایاز ayaz ترکی نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی
ایلماز il maz ترکی پایدار ، جاویدان ، ماندگار، کسی که در محدوده زمان نمی گنجد
ایلیار il yar ترکی کمک کننده به ایل ، محافظ خانواده
الشن alshen ترکی
شادی بخش ایل ،مایه شادی طایفه، حاکم ، رهبر ، حکمران یک منطقه
ایاز eiyaz ترکی
نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی
الیاد elyad ترکی-فارسی
ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل

 

 

 

ب

اسم تلفظ ریشه معنی
بابر baber ترکی ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک
بایتگین baytagin ترکی از امرای سلطان مسعود غزنوی
بایرام bayram ترکی عید، جشن،ترکی شده پدرام
بغرا   ترکی نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایتخت سامانیان را گرفت و دولت خانیه را بنیان گذاشت
بهادر bahador ترکی دلیر، شجاع
بکتاش baktash ترکی بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم

 

 

ت

اسم تلفظ ریشه معنی
تایماز taymaz ترکی خطاناپذیر
ترخان tarkhan ترکی در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانند معافیت از مالیات می داده است
تگین tagin ترکی تکین، پهلوان، دلاور
تورال toral ترکی جاوید ، همیشه زنده ، پهلوان
توسن tosan ترکی اسب سرکش
توماج tumaj ترکی چرمی رنگین و خوش بو
تکش   ترکی نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان
تکین takin ترکی تگین، پهلوان، دلاور
تیمور teymur ترکی نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان
تیمورتاش teymur tash ترکی نام یکی از طوایف ترک

 

 

ج

اسم تلفظ ریشه معنی
جانلی janli فارسی-ترکی
جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده

 

 

چ

اسم تلفظ ریشه معنی
چاووش chavosh ترکی آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و اشعار مذهبی می خواند

 

 

خ

اسم تلفظ ریشه معنی
خاقان khaghan ترکی لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه

 

 

د

اسم تلفظ ریشه معنی
دایان dayan ترکی سرافرازی
دومان duman ترکی مه، غبار

 

 

س

اسم تلفظ ریشه معنی
ساتگین satgin ترکی پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب
ساتکین satkin ترکی ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب
سالداش saldash ترکی صخره
سبکتین saboktin ترکی نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی
سلجوق saljogh ترکی نام جد خاندان سلجوقیان
سنجر sanjar ترکی نام یکی از پادشاهان سلجوقی
سبحان قلی sobhan ali عربی-ترکی
سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند

 

 

ش

اسم تلفظ ریشه معنی
شاهسون shah savan فارسی-ترکی شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران
شانلی shanli عربی-ترکی
شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسین
شاهقلی shah gholi فارسی-ترکی
شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه
شهرتاش shahr tash فارسی-ترکی
شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری

 

 

ط

اسم تلفظ ریشه معنی
طرخان tarkhan ترکی از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی
طغا تیمور togha teymur ترکی نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول
طغان toghan ترکی شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک
طغرل tughrol ترکی پرنده شکاری از خانواده باز
طمغاج tamghaj ترکی از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب

 

 

ق

اسم تلفظ ریشه معنی
قراتکین gharatakin ترکی غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی
قلی gholi ترکی غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند حسینقلی، حسنقلی

 

 

گ

اسم تلفظ ریشه معنی
گوزل guzəl ترکی زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو

 

 

ن

اسم تلفظ ریشه معنی
نویان   ترکی امیر سپاه – شاهزاده – لقب سلاطین و بزرگان ترک

 

 

ی

اسم تلفظ ریشه معنی
یاسان yasan ترکی نام یکی از پیغمبران باستانی ایران ، در دساتیر کتابی به نام نامه شت و خشور به او نسبت داده شده است
یاشا yasha ترکی زنده باشی
یاشار yashar ترکی عمرکننده، زندگی کننده
ینال yanal ترکی سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد

 

درباره ی محمدرضا

۱۵ دیدگاه

 1. آیاز به معنای نسیم شب – روشنایی و صافی استو به معنای غلام نیست. چیزی که شما نوشتید اسم خاص است نه معنای کلمه 

 2. ائلمان به معنی سمبل ایل هست نه چیزی که نوشتید.

 3. آنیل اسم دختره.

  آیحان اسم پسره.

  اسامی سازمان ثبت احوال رو نگاه کنین.

   

 4. میخواستم  اسم ترکی پسرانه انتخاب کنم که به اسم یونس نزدیک باشه ،لطفا راهنمایی کنین ، ممنون

 5. آیحان بسیار زیباست.اسامی پسر که با ریحانه بیاد و تک هک باشد بهم معرفی کنید خواهش میکنم

 6. Bu adlar ki yaxıbsız səbt əhval mocəvez verir bulara ya fqt t tanımaq amaçlı yazılıblar

 7. باسلام وخسته نباشی از زحماتتان تشکر میکنم ولی شما هم مثل فرهنگ ولغات فارسی نوشتید که اصلا صحیح نیس برای نوشتن لغات نامه باید به همه زبانهای ان منطقه اشنایی داشت وهر کدام معنی درست را داشت ان را انتخاب کرد که نویسنده گان لغاتنامه ها اکثرا سواد دیگر ملل ساکن در ایران را ندارند مانند آی سان  آی که معلومه یعنی ماه ولی سان یعنی سانماق که صدرصد تورکی یا مثل آقا گل که گل را فارسی نوشتید در حالی که گل از گلماخ یعنی خندیدن وشگفتن گل یعنی خندیدن ،یا مثلا شان لی شان را به عربی ربط دادید در حالی که شان یعنی شادی که خود شادی از شادلیق تورکی هستش  یا مثل  تن یا ناز و.. به هر حال متشکرم موفق باشید

 8. اسم پسرانه ترکی میخوان که به مهدی بیاد

  ممنون میشم

 9. سلام

  اسم پسرانه ترکی، به اسم دخترم آیلار بیاد 

 10. دادا ( dada ) به معنای پدر ، برادر . عارف

 11. هم اشتباه ترجمه هم تایپ خلی زیاد بود منبع خوبی نیست این صفحه!!!!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.