محمدرضا

لیست اسم های لری

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه لری را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهش مندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس

توضیحات بیشتر »

انتخاب اسم برای فرزندانمان-اندکی تحقیق بعد انتخاب اسم

نام یا اسم، واژه ای است برای هویت‌بخشی هر انسان که معمولاً برای افراد مرد و زن متفاوت می باشد. نام را معمولاً چند روز پس از زاده شدن آدمی برمی‌گزینند و هنگام گرفتن شناسنامه فرد، آن را ثبت می‌نمایند.حضرت محمد درباره انتخاب اسم فرمودند:اولین هدیه وعطای هریک از شما به فرزندتان , نام نیکو و اسم خوب و زبیایی است که به او اختصاص می دهید. اما انتخاب اسم چیزی است که بعضا بسیاری از خانواده ها با نظر دیگران انتخاب میکنند بدون توجه به آینده فرزندانشان که آیا فرزندشان با این اسم مشکلی ندارد و یا حداقل خودشان …

توضیحات بیشتر »

لیست اسم های گیلکی

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه گیکی را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهش مندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس

توضیحات بیشتر »

لیست اسمهای سریانی

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه سریانی را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهش مندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس

توضیحات بیشتر »