محمدرضا

لیست اسم های سنسکریت

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه سنسکریتی را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهش مندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس

توضیحات بیشتر »

لیست اسامی ارمنی

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه ارمنی را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهش مندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس

توضیحات بیشتر »

لیست اسامی اوستایی-پهلوی

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه اوستایی را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهش مندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس اسامی دختران آ اسم تلفظ ریشه معنی آئیریا ā-iriā اوستایی-پهلوی ایرج آبتین Ābtin اوستایی-پهلوی روح کامل-انسان نیکو کار – از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی آبلاتکا   اوستایی-پهلوی از نامهای ایران باستان آترابان atraban اوستایی-پهلوی نگهبان …

توضیحات بیشتر »

لیست اسم های کردی

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه کردی را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهشمندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس

توضیحات بیشتر »

لیست اسم های ترکی

در این فهرست برای شما لیست اسم های دخترانه و پسرانه با ریشه ترکی را قرار داده ایم..البته اشتباه در همه جا ممکن است و امکان دارد که در این لیست هم اشتباهاتی شده باشد که از دوستان و بازدید کنندگان محترم خواهش مندیم که در صورت مشاهده اشکال و یا قرار ندادن اسمی ما را مطلع کنند تا برطرف شود.با سپاس

توضیحات بیشتر »